Orgànic & Ètic

Tots els productes estan dissenyats i impresos a Moià (Barcelona).

Totes les peces són 100% cotó orgànic certificat per l'OSC.

Compten amb el segell OEKO-TEX® que certifica que el producte està lliure de substàncies nocives.

Compten amb el segell FAIR WEAR que garanteix una bona praxi en el seu procés de fabricació, respectant el treball digne i els drets humans, basats en la Declaració dels drets humans de l'ONU i en convenis de l'Organització Internacional del Treball.  Més info.

Compten amb el segell BSCI. El seu objectiu és fomentar la millora contínua de l'acompliment social de les empreses en la cadena de subministrament per donar suport condicions de treball sostenibles a tot el món.


__________________________________________________

Todos los productos están diseñados e impresos en Moià (Barcelona).

Las camisetas y las sudaderas son 100% algodón orgánico certificado por la OSC.

Cuentan con el sello OEKO-TEX® que certifica que el producto está libre de sustancias nocivas.

Cuentan con el sello FAIR WEAR que garantiza una buena praxis en su proceso de fabricación, respetando el trabajo digno y los derechos humanos, basados en la Declaración de los derechos humanos de la ONU y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Más info.

Cuentan con el sello BSCI. Su objetivo es fomentar la mejora continua del desempeño social de las empresas en la cadena de suministro para apoyar condiciones de trabajo sostenibles en todo el mundo.


_________________________________________________


All products are designed and printed in Moià (Barcelona).

T-shirts and sweatshirts are 100% OSC certified organic cotton.

They have the OEKO-TEX® seal that certifies that the product is free of harmful substances.

They have the FAIR WEAR seal that guarantees good practice in their manufacturing process, respecting decent work and human rights, based on the UN Declaration of Human Rights and conventions of the International Labor Organization. More info.

They have the BSCI seal. Its aim is to encourage the continuous improvement of the social performance of companies in the supply chain to support sustainable working conditions worldwide.


_________________________________________________